Από το 2004 έως σήμερα κατασκευάζει δίκτυα παροχής φυσικού αερίου καθώς και σημεία εγκατάστασης παροχετευτικών αγωγών και στηλών στη Λάρισα, τον Βόλο, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, έχοντας εκτελέσει μεγάλο αριθμό συμβάσεων με την ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αφοί Σούρλα Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Παναγούλη 73
Τ.Κ.: 41223
Λάρισα
Τηλ.: +302410619055
Fax : +302410618084
Email: info@afoi-sourla.com