Μία από τις κύριες δραστηριότητες της Sourlas SA, αποτελεί η κατασκευή Δημόσιων και Ιδιωτικών έργων, με κυριότερο τον τομέα των υδραυλικών έργων. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην ύδρευση και στην αποχέτευση πόλεων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αφοί Σούρλα Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Παναγούλη 73
Τ.Κ.: 41223
Λάρισα
Τηλ.: +302410619055
Fax : +302410618084
Email: info@afoi-sourla.com