ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Οι εγκαταστάσεις υγραερίου στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε. στο Μαντούδι Ευβοίας φέρουν την υπογραφή της Sourlas SA.

SOURLAS SA

ΟΔΟΠΟΙΙΑ

H Sourlas SA από το 1998 ασχολείται με την κατασκευή οδών τόσο δημοτικών εντός πόλεως όσο και με εθνικές οδούς, καθώς επίσης και με διάνοιξη σηράγγων με τη μέθοδο cut and cover. Διαθέτει πλήρη εξοπλισμό χωματουργικών εργασιών αλλά και εξοπλισμό διάστρωσης οδών καθώς και εξειδικευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία που εγγυώνται την άρτια κατασκευή των οδών.

ΕΡΓΑ

ΟΔΟΠΟΙΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αφοί Σούρλα Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Σκοπάδων 23
Τ.Κ.: 41335
Λάρισα
Τηλ.: +302410619055
Fax : +302410618084
Email: info@afoi-sourla.com