ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Οι εγκαταστάσεις υγραερίου στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε. στο Μαντούδι Ευβοίας φέρουν την υπογραφή της Sourlas SA.

SOURLAS SA

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Από το 2004 έως σήμερα κατασκευάζει δίκτυα παροχής φυσικού αερίου καθώς και σημεία εγκατάστασης παροχετευτικών αγωγών και στηλών στη Λάρισα, τον Βόλο, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, έχοντας εκτελέσει μεγάλο αριθμό συμβάσεων με την ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πρόκειται για έργα με ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις, για τα οποία είναι απαραίτητο το εξειδικευμένο προσωπικό. Επίσης, έχει κατασκευάσει περισσότερα από 100Km δικτύου πολυαιθυλενίου σε διάφορες διαμέτρους, αρκετά χιλιόμετρα χαλύβδινου δικτύου μετά των ενεργοποιήσεων με τη μέθοδο του Hot - tapping, περισσότερους από 30 ρυθμιστικούς/μετρητικούς σταθμούς και περισσότερα από 250Km εναέριων χαλύβδινων δικτύων. Εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου για μεγάλες βιομηχανίες όπως η Lafarge στον Βόλο, το εμπορικό κέντρο Pantheon Plaza στη Λάρισα, καθώς και σε δημόσια κτίρια όπως το Νοσοκομείο Τρικάλων, αλλά και εγκαταστάσεις υγραερίου στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε. στο Μαντούδι Ευβοίας φέρουν την υπογραφή της Sourlas SA. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία διαθέτει στο πλαίσιο των συμβάσεων με την ΕΠΑ Θεσσαλίας όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό αλλά και το προσωπικό άμεσης επέμβασης με εμπειρία σε κάθε είδους περιστατικά.

Έχοντας διατηρήσει τον βασικό κορμό σε προσωπικό καθώς και σε διοίκηση, η δυναμική της Sourlas SA στον χώρο του φυσικού αερίου τοποθετείται στις ανώτερες βαθμίδες ανάμεσα στις τεχνικές εταιρείες με ενασχόληση με το φυσικό αέριο ανά τη χώρα, στοχεύοντας παράλληλα στην ενασχόληση με το εμπορικό κομμάτι.

ΕΡΓΑ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αφοί Σούρλα Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Παναγούλη 73
Τ.Κ.: 41223
Λάρισα
Τηλ.: +302410619055
Fax : +302410618084
Email: info@afoi-sourla.com