ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Οι εγκαταστάσεις υγραερίου στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε. στο Μαντούδι Ευβοίας φέρουν την υπογραφή της Sourlas SA.

SOURLAS SA

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Μία από τις κύριες δραστηριότητες της Sourlas SA, αποτελεί η κατασκευή Δημόσιων και Ιδιωτικών έργων, με κυριότερο τον τομέα των υδραυλικών έργων. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην ύδρευση και στην αποχέτευση πόλεων, καθώς και από έργα οδοποιίας εθνικών οδών, κατασκευή χωματουργικών και οικοδομικών έργων.

Αναλυτικά, η εταιρεία δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς:

  • Μελέτη και κατασκευή Δημόσιων και Ιδιωτικών έργων
  • Μελέτη και κατασκευή οικοδομικών έργων (πολυκατοικιών – μεζονετών) με τη μέθοδο της αντιπαροχής ή της αγοράς οικοπέδων
  • Κατασκευή έργων φυσικού αερίου
  • Εμπορία και διάθεση οικοδομικών υλικών
  • Κατασκευή υδραυλικών έργων, όπως επέκταση δικτύων ομβρίων υδάκτων και δικτύων ύδρευσης και άρδευσης
  • Κατασκευή έργων ηλεκτρισμού
  • Κατασκευή έργων οδοποιίας

Τα έργα της Sourlas SA διακρίνονται για την υψηλή ποιότητα κατασκευής και την ταχύτητα παράδοσης κάτι που συνεπάγεται εξοικονόμηση χρόνου και κόστους για τον πελάτη.

Η Sourlas SA κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 4ης τάξης  το οποίο της δίνει τη δυνατότητα ανάληψης Δημόσιων έργων αυτοτελώς προϋπολογισμού έως 7.500.000€ και συμμετέχοντας σε κοινοπραξία προϋπολογισμού έως 11.125.000€.

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΟΜΒΡΙΑ-ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ
Η εταιρεία έχει εκτελέσει έναν μεγάλο αριθμό συμβάσεων με τις αντίστοιχες δημόσιες υπηρεσίες αλλά και ιδιωτικά έργα στην περιοχή της Θεσσαλίας που αφορούν στην επέκταση δικτύων ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων καθώς και δικτύων ύδρευσης και άρδευσης στον χώρο της κατασκευής. Όλα τα έργα συνοδεύονται από ακρίβεια και αποτελεσματικότητα τόσο ποιοτικά όσο και χρονικά. Βασιζόμενη στην πολυετή εμπειρία της συνεχίζει να καινοτομεί σε τεχνικές  και μεθόδους οργάνωσης της εργασίας εγκατάστασης αγωγών κάθε είδους τηρώντας όλους τους κανονισμούς ασφάλειας της εργασίας.

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
Η Sourlas SA έχει δραστηριοποιηθεί με έργα ΔΕΗ, κατασκευάζοντας 3 υποσταθμούς στη Λάρισα, στο Κιλκίς και στο Κιάτο, τηρώντας όλες τις προδιαγραφές επικινδυνότητας εργασίας, ποιότητας κατασκευής, καταθέτοντας υποδειγματική εικόνα εργοταξίων και τελικού αποτελέσματος.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
Από το 2008 η εταιρεία μπήκε δυναμικά στον χώρο της οικοδομής, κατασκευάζοντας κατοικίες είτε με τη μέθοδο της αντιπαροχής είτε με αγορά οικοπέδου. Έχει κατασκευάσει στη Λάρισα 3όροφη οικοδομή με τη μέθοδο της αντιπαροχής με συνολικό εμβαδό 640m2, οκτώ ανεξάρτητες μεζονέτες ως εξοχικές κατοικίες στα παράλια του νομού Λάρισας με συνολικό εμβαδό 693m2, καθώς και ιδιόκτητα γραφεία στη Λάρισα με συνολικό εμβαδό 400m2. Επιπλέον, επιλέγοντας πάντα τα πιο ποιοτικά υλικά έχει κατασκευάσει πολυτελείς οικίες που διακρίνονται για την αρχιτεκτονική  και την άρτια κατασκευή τους.

 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ
H Sourlas SA από το 1998 ασχολείται με την κατασκευή οδών τόσο δημοτικών εντός πόλεως όσο και με εθνικές οδούς, καθώς επίσης και με διάνοιξη σηράγγων με τη μέθοδο cut and cover. Διαθέτει πλήρη εξοπλισμό χωματουργικών εργασιών αλλά και εξοπλισμό διάστρωσης οδών καθώς και εξειδικευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία που εγγυώνται την άρτια κατασκευή των οδών.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Από το 2004 έως σήμερα κατασκευάζει δίκτυα παροχής φυσικού αερίου καθώς και σημεία εγκατάστασης παροχετευτικών αγωγών και στηλών στη Λάρισα, τον Βόλο, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, έχοντας εκτελέσει μεγάλο αριθμό συμβάσεων με την ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πρόκειται για έργα με ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις, για τα οποία είναι απαραίτητο το εξειδικευμένο προσωπικό. Επίσης, έχει κατασκευάσει περισσότερα από 100Km δικτύου πολυαιθυλενίου σε διάφορες διαμέτρους, αρκετά χιλιόμετρα χαλύβδινου δικτύου μετά των ενεργοποιήσεων με τη μέθοδο του Hot - tapping, περισσότερους από 30 ρυθμιστικούς/μετρητικούς σταθμούς και περισσότερα από 250Km εναέριων χαλύβδινων δικτύων. Εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου για μεγάλες βιομηχανίες όπως η Lafarge στον Βόλο, το εμπορικό κέντρο Pantheon Plaza στη Λάρισα, καθώς και σε δημόσια κτίρια όπως το Νοσοκομείο Τρικάλων, αλλά και εγκαταστάσεις υγραερίου στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε. στο Μαντούδι Ευβοίας φέρουν την υπογραφή της Sourlas SA. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία διαθέτει στο πλαίσιο των συμβάσεων με την ΕΠΑ Θεσσαλίας όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό αλλά και το προσωπικό άμεσης επέμβασης με εμπειρία σε κάθε είδους περιστατικά.
Έχοντας διατηρήσει τον βασικό κορμό σε προσωπικό καθώς και σε διοίκηση, η δυναμική της Sourlas SA στον χώρο του φυσικού αερίου τοποθετείται στις ανώτερες βαθμίδες ανάμεσα στις τεχνικές εταιρείες με ενασχόληση με το φυσικό αέριο ανά τη χώρα, στοχεύοντας παράλληλα στην ενασχόληση με το εμπορικό κομμάτι.

ΕΡΓΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αφοί Σούρλα Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Παναγούλη 73
Τ.Κ.: 41223
Λάρισα
Τηλ.: +302410619055
Fax : +302410618084
Email: info@afoi-sourla.com